Pradžia

GRUODŽIO 20 d.           BALTIJOS GIMNAZIJOJE ORGANIZUOJAMOS KALĖDINĖS DIRBTUVĖS 

78541231 1837826196361282 229863840773308416 n

Laikas: 10.00 -12.00 val. 


 

Inžinerinis ugdymas

GIMNAZIJA

+

UNIVERSITETAS

+

VERSLO ĮMONĖS


inzi

   

ERASMUS+ PROJEKTAI

2019-2020 m.m. vykdomi:

KA2 ,,Don't Be Fuelish"

KA2 ,,(S) TEAM today, make changes for tomorrow“ 

KA2 ,,Developing key student‘s competences and strengthening self-esteem through their personal development“

KA1 ,,,siSTEAM-sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje"

   

     

erasmus

Mūsų naujienos

Mokyklos naujienos

BENDRUOMENĖS DISKUSIJA

Mokykla - dabartis, ateitis... Mokinių atsakomybė už savo mokymąsi, karjeros ugdymas, pamokos kitaip, bendradarbiavimas, įsivertinimas, gabių ir talentingų mokinių ugdymas ir kt. gimnazijoje aktualūs klausimai buvo analizuojami mokinių-tėvų-mokinių diskusijoje. 

Mokyklos naujienos

SKLAIDA

2019-11-22 d. Socialinių mokslų kolegijoje vykusioje tarpdisciplininių mokymosi projektų gerosios patirties mainų ,,Jaunimo konferencijoje: (Ne)galima sujungti” apie įgyvendintą Erasmus+ programos projektą Baltijos gimnazijoje bei jo naudą dalinosi Erikas Mickonis (IVa kl.) ir anglų k. mokytoja Daiva Elertienė.

Mokyklos naujienos

EMOCINĖ KULTŪRA

Emocinė kultūra. Pozityvi komunikacija. Asmeninė ir komandinė atsakomybė. Nuostatų, požiūrių ir įsitikinumų revizija. Optimizmas. Savimotyvacija. Įtraukiantys kvadratai. Apie visa tai iš charizmatiškosios Nomedos Marazienės lūpų. Vardan to, kad veikti, vardan to, kad ne stengtis daryti, o imti ir daryti:)

Mokyklos naujienos

NETRADICINIS UGDYMAS

Gimnazijoje  organizuota tradicinė, kasmet vykstanti metodinė diena. Šį rudenį Baltijos gimnazijos bendruomenė pasirinko temą „Šviesa” – mokytojai kūrybiškai interpretavo šią temą ir planuodami ugdymo veiklas pasistengė atskleisti šį aspektą įvairiose mokslo srityse. Lietuvių kalbos ir chemijos dalykų užsiėmime buvo analizuojama išorinės ir vidinės šviesos galia – atlikus laboratorinius bandymus buvo išgautas veidrodžio efektas, tada domėtasi veidrodžio simbolika tautosakoje ir literatūroje. Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai kartu su gimnazistais gilinosi į fotosintezės procesą ir Saulės sistemos veikimą. Pasitelkdami interaktyviąsias programėles išmaniuosiuose telefonuose mokiniai informacinių technologijų ir anglų kalbos veikloje gilinosi į XXI a. vaizdų kultūrą bei šviesos įtaką kompozicijai. Matematiką, pasirodo, ne taip jau ir sudėtinga integruoti su literatūra – aptarę Prometėjo įvaizdį ir  pasitelkę geometrines figūras mokiniai bandė apskaičiuoti titano iš molio nulipdyto žmogaus kūno masę. Kūno kultūros mokytojai kartu su psichologe atliko kūno atpalaidavimo pratimus, aptarė verbalinio ir neverbalinio bendravimo skirtumus. Vaizdingų posakių,  frazeologizmų, idiomų apie šviesą gimnazistai ieškojo lietuvių ir anglų kalbomis, juos vartojo kurdami pasirinkto žanro istorijas. Gimnazijos istorikai kartu su kalbų mokytojais analizavo šviesos ir saulės simbolius pasaulio istorijoje ir kultūroje. Dorinio ugdymo mokytojai su anglų kalbos specialistais aptarė šviesos simbolius Biblijoje, atliko įvaizdžių vertimus ir pameditavo su arbata ir muzika.

Šiais metais Baltijos gimnazijos bendruomenė į šią integruotų veiklų dieną pasikvietė ir savo kaimynus – Martyno Mažvydo progimnazijos aštuntokus. Mokiniai kartu su gimnazistais sėkmingai gilinosi į įvairių mokslų paslaptis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą.” Tad ir tą niūroką lapkričio dieną abiejų mokyklų bendruomenių narių nuotaiką praskaidrino šauni ir šviesi bendrystė.

Vytautas Staugas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Mokyklos naujienos

AKCIJA

Lapkričio 6 d.  kviečiame dalyvauti tradicinėje gerumo akcijoje ,,Pyragais kvepianti kaimynystė"

Mokyklos naujienos

Lankomumo tvarka

Atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimą nebeišduoti mokiniams medicininių pažymų, patvirtinančių sirgimo laikotarpį, gimnazijoje parengtas naujas Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis bus atsiskaitoma už mokinių praleistas pamokas.

Mokyklos naujienos

Nuo rudens - universitetinės inžinerinės klasės

Klaipėdos miesto taryba 2019 m. liepos 26 d. patvirtino Klaipėdos Baltijos gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelį.

Modelio aprašą rasite čia.

Mokyklos naujienos

PATIRTIES SKLAIDA

Metodinės dienos ,,Veiklos, būdai, formos ir kitos inovatyvios priemonės inžinerinio ugdymo kontekste“ metu, Baltijos gimnazijos mokytojai pasikvietę M. Mažvydo progimnazijos mokytojus, lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje. Visų trijų mokyklų mokytojų bendruomenės dalinosi gerąja patirtimi – ugdymo būdais, metodais, įtakojančiais mokinių inžinerinės kompetencijos ugdymą. Mokytojai stebėjo ugdomąsias veiklas, aptarė naudojamų IKT ir kitų priemonių naudingumą, integracijos poveikį įvairių dalykų pamokose, projektinėje ir kt. veikloje.